tel. 32/780 28 04, kom. 606 464 414, alweilwet@poczta.onet.pl